2015-2016 YILLARI ÇALIŞMA DÖNEMİ TÜRKİYE KARAYOLLARI KULLANICI MEMNUNİYETİ ANKETİ
'2015-2016 YILLARI ÇALIŞMA DÖNEMİ TÜRKİYE KARAYOLLARI KULLANICI MEMNUNİYETİ' konulu bu anketimize katıldıysanız lütfen tekrar anket formunu doldurmayınız !

TAŞIT KULLANIM DURUMU
01. Ehliyetiniz var mı? Var ise ehliyetinizin sınıfı nedir?
02. Aktif olarak kaç yıldır araç kullanıyorsunuz?


03. Hangi sıklıkta taşıt kullanıyorsunuz?ŞEHİRLERARASI SEYAHAT DURUMU

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT: Yaşadığınız şehrin sınırlarından çıkacak şekilde yapılan günübirlik ya da daha uzun süreli hareketlerdir. Şehirlerarası seyahatler genellikle motorlu taşıtlar kullanılarak yapılır. Lütfen bu bölümdeki sorulara bu bilgileri dikkate alarak yanıt veriniz.

04. 2015-2016 yıllarını düşündüğünüzde hangi sıklıkta şehirlerarası seyahat ettiniz?05. 2015-2016 yılları şehirlerarası seyahatlerinizi düşündüğünüzde en çok hangi ulaşım türünü tercih ettiniz?06. Şehirlerarası seyahatlerinizde en çok bu ulaşım türünü tercih etmenizin en önemli nedeni nedir?07. 2015-2016 yıllarını düşündüğünüzde, karayolu ile şehirlerarası seyahat yaptınız mı?

08. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olmayan yollar aşağıdakilerden hangileridir? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir)KARAYOLLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME

ANKETİMİZ KAPSAMINDA KARAYOLU: Şehirlerarası yollar, otoyollar (ücretli yollar), şehir içinden geçen transit yollar ve çevreyollarını ifade etmektedir. Şehir içindeki yollar karayolu tanımımızın dışında yer almaktadır. Lütfen aşağıdaki soruları bu bilgileri dikkate alarak cevaplayınız.

09. Türkiye genelindeki karayolları (devlet ve il yolları) için düşündüğünüzde aşağıdaki çalışmaları ne derecede yeterli buluyorsunuz.

Özellikler Çok Yetersiz Yetersiz Orta Yeterli Çok Yeterli Fikrim Yok
Yol yüzeyi Bakımları (Çukurların ve çatlakların onarılması vb.)
Düzgünlüğü
Yön levhaları ve işaretlemelerin Yeterli olması
Gece görünür olması
Bakımı ve temizliği
Yolun ve çevresinin temizliği
Çevre düzenlemesi / Çevreye olan olumsuz etkileri hafifletmek için alınan önlemler (ağaçlandırma, peyzaj, gürültü perdeleri, vahşi hayvan geçiş noktaları vb.)
Yol çizgilerinin Yeterli olması
Görünür olması
Yol kenarı yansıtıcılar (fosforlu CTP’ler)
Güvenlik önlemleri (oto korkuluklar, bariyerler, çarpma yastıkları vb.)
Yaya geçitleri, alt/üst geçitler
Şehir geçişlerindeki aydınlatma
Yol çalışması yapılan kesimlerde alınan önlemler
Şehirlerarası yollarda trafik lambaları ve ışıklı levhalar
Karlı ve buzlu havalarda şehirlerarası yolların trafiğe açık tutulması
Dinlenme alanları ve tesisleri (akaryakıt istasyonları, park alanları, lokanta giriş çıkışları vb.)
10. Şimdiye kadar ki şehirlerarası seyahatlerinizde otoyolları (ücretli yolları) kullandınız mı?

11. Şehirlerarası seyahatlerinizde otoyolları (ücretli yolları) tercih etmenizin en önemli nedeni nedir?

12. Türkiye genelindeki otoyollar (ücretli yollar) için düşündüğünüzde aşağıdaki aşağıdaki çalışmaları ne derecede yeterli buluyorsunuz.
Özellikler Çok Yetersiz Yetersiz Orta Yeterli Çok Yeterli Fikrim Yok
Aydınlatma
Dinlenme alanları ve tesisleri (akaryakıt istasyonları, park alanları, lokanta giriş çıkışları vb.)
Güvenlik önlemleri (oto korkuluklar, bariyerler, vb.)
Yol çizgileri
Trafik işaret ve levhaları
Yol yüzey sathının (kaplamasının) düzgünlüğü
Yolun ve çevresinin temizliği
Çevre düzenlemesi / Çevreye olan olumsuz etkileri hafifletmek için alınan önlemler Ağaçlandırma, peyzaj
Gürültü perdeleri
Vahşi hayvan geçiş noktaları
Emniyet şeritleri ve acil park alanları
Yol çalışması yapılan kesimlerde alınan önlemler
13. Türkiye’de karayollarına yapılacak yatırımlarda; ilk olarak yapılması gereken çalışma size göre aşağıdakilerden hangisi olmalı?14. Karayollarında meydana gelen trafik kazalarını düşündüğünüzde size göre öncelikli 3 nedeni işaretleyiniz.15. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumlu olduğu görev alanlarını biliyor musunuz?

16. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün aşağıdaki hizmetlerden hangilerinden sorumlu olduğunu düşünüyorsunuz? (birden fazla işaretlenebilir)

KARAYOLLARINDAN SORUMLU KURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: Türkiye’de şehirlerarası yollar, şehir içinden geçen transit yollar ve çevreyollarının, kısaca otoyollarının, devlet ve il yollarının projelendirme, yapım, onarım, bakım ve işletmesinden sorumlu kurumdur, şehir içi yollardan sorumlu değildir. Lütfen aşağıdaki sorulara bu bilgileri dikkate alarak yanıt veriniz.
17. Aşağıda yer alan çalışmalarda Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) aşağıdaki çalışmalarından ne derecede memnun olduğunuzu her bir soruya 1 ile 5 arasında size uygun gelen rakamı söyleyerek cevap veriniz.
Çalışma Alanları Hiç Memnun Değilim Memnun Değilim Orta Düzey Memnunum Memnunum Çok Memnunum Fikrim Yok
Mevcut şehirlerarası yollardaki düşey işaretlemelerin (ışıklı uyarı levhaları, yön levhaları ve işaretlemeleri) uygulanmasında
Mevcut şehirlerarası yollardaki yatay işaretlemelerin (yol çizgileri) uygulanmasında
Yol yüzeyi bakımlarında (çukurların ve çatlakların onarılması vb.)
Şehirlerarası yeni yolların yapılmasında
Bölünmüş yolların yapılmasında
Yolların sürekli trafiğe açık tutulmasında
Yollarla ilgili yeni teknolojik gelişmelerin uygulanmasında
Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarında
Çevreye duyarlılık ve çevre yatırımı hizmetlerinde
Yol yüzeyi, banket, hendek ve refüj temizliği
Yol danışma hizmetlerine ulaşımda ve cevap alımında
Yaya, alt-üst geçit, oto korkuluk, bariyer, çarpma yastıkları vb. gibi güvenlik önlemlerinin alınmasında
Şehirlerarası yollardaki eğim ve virajların güvenliğinde
Karlı ve buzlu havalarda şehirlerarası yolların trafiğe açık tutulmasında
Doğal afetlere (sel, heyelan, vb.) zamanında müdahale edilmesinde
Halkın yol ile ilgili projelere katılımı ve görüşlerini alma konusunda
18. Bugüne dek Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yetkilileri ya da çalışanları ile herhangi bir irtibatınız oldu mu?

19. Karayolları Genel Müdürlüğü ile gerçekleşen bu irtibatınızı düşünerek; size sayacağım konularda Karayolları Genel Müdürlüğü yetkili veya çalışanlarını nasıl değerlendirdiğinizi öğrenebilir miyim?
Sorgulama Başlıkları Çok Başarısız Başarısız Az Başarılı Başarılı Çok Başarılı Fikrim Yok
Yetkiliye ulaşma hızı
Soru ya da şikayetiniz hakkında yetkilinin bilgi düzeyi
Soru ya da şikayetiniz hakkında verilen bilginin yeterliliği
İrtibat sırasında size yaklaşımları
Sorunuzla ilgili gelişmeler hakkında size bilgi vermeleri
Genel olarak irtibatı nasıl değerlendiriyorsunuz?
DEMOGRAFİ
20. Cinsiyetiniz?
21. Yaşınız aşağıdaki hangi aralığa girmektedir?22. İkamet ettiğiniz il?
select
 
23. Eğitim durumunuz nedir?


24. Çalışma durumunuzu ve faaliyet alanınızı belirtiniz. 
Güvenlik Resmi
 
Resimdeki rakamları kutucuğa yazınız.